• This isn't just social media.

 • La FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre d’arreu de Catalunya que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies i es caracteritzen per realitzar una tasca d’atenció i d’educació des de l’àmbit de la protecció i la prevenció, treballant en xarxa des de la proximitat territorial amb els diferents agents que intervenen i de forma comunitària, amb creativitat i innovació.

   

  Formem part d'Eurochild, i en col·laboració amb FICE Espanya som socis de la II Fase del projecto Opening Doors

 • Opening Doors Campaign

  The Opening Doors for Europe’s Children campaign aims to support national efforts to develop child protection systems that strengthen families and ensure high-quality family and community-based alternative care for children, by leveraging EU funding and policy and building capacity of civil society organisations.

   

  It is a partnership between 5 international organisations and civil society organisations across 15 European countries. For more informations go to www.openingdoors.eu.

   

  La FEDAIA forma part d'Eurochild, i en col·laboració amb FICE Espanya som socis de la II Fase del projecto Opening Doors.

 • Strengthening families. Ending institutional care

  WHAT?

  Hundreds of thousands of children across Europe are growing up in institutional care. The consequences are devastating: for children, families and society

  WHY?

  Childen need stable and secure relations with caring adults to thrive. Supporting families of origin must be a first priority. But when separation is necessary for their protection, children need individualised cared which institutions cannot provide. That’s why we advocate for a broad range of quality alternative

  HOW?

  The Opening Doors for Europe’s Children campaign builds partnerships at international and national level to advocate for change in national policies and public spending. It builds the capacity of national organisations to leverage existing EU policy recommendations and coordination tools, as well as EU funding programmes to support progress at national level.

  DIFFERENTIATION

  The transition from institutional care to family -and community- based alternatives does not only concern Central and Eastern Europe. We bring on board partners from Austria, Spain and Belgium to strengthen families and to end institutional care.

   

  In the context of the current refugee and migrant crisis, we call for quality care alternatives to institutional care for migrant, unaccompanied and separated children.

  CALL TO ACTION

  We believe that the end of all institutional care for all children in Europe is possible and within our reach. Become a change maker and join the movement to strengthen families and end institutional care, putting the best interest of children back at the heart of child protection systems in Europe.

   

  Ending the Era of Institutional Care in Europe. Call for Action

 • Cicle Tribuna FEDAIA 2017

  El passat 17 de gener iniciàvem un cicle Tribuna FEDAIA amb la intenció d’obrir un debat i una reflexió sobre l’actual model d’atenció a la infància més vulnerable, amb la mirada posada també a Europa. Centenars de milers de nens estan creixent en la cura institucional i aquesta situació persisteix malgrat l’evidència que demostra que un entorn adequat és fonamental per al desenvolupament d’un infant. Al llarg d’aquests mesos i gràcies als espais Tribuna hem pogut reflectir el canvi en l’atenció que s’ha dut a terme en els darrers anys i hem agafat moltes idees per treballar en millorar la qualitat de vida d’infants, adolescents i joves en risc d’entrar o sortir d’una atenció institucional.

   

  Els tres primers Tribuna ens van permetre conèixer quins eren els nostres orígens, d’on veníem i cap a on anàvem, quina era la situació a altres països europeus i ens van permetre reflexionar sobre els reptes ètics que suposaria un canvi en el model d’atenció a la infància. El darrer espai Tribuna, celebrat el passat 17 de maig, va permetre continuar reflexionant mitjançant la presentació de bones pràctiques enfocades a aquest canvi de paradigma. Gràcies a les experiències presentades a nivell europeu, però també de casa nostra, vam poder extreure expertesa de tots aquells que ja estan treballant en aquesta nova mirada en l’atenció a la infància en risc.

   

  La finalitat d’aquest cicle Tribuna era iniciar un debat i una reflexió que ja fa temps que s’està duent a terme a d’altres països. I creiem que s’ha aconseguit. De vegades és necessari aturar-se, reflexionar i comparar per valorar la situació i decidir cap a on es vol anar i de quina forma fer-ho i els espais Tribuna han possibilitat aquest anàlisi.

   

  Opening Doors Spain advocates for a change of the care model for children

  Flama La FEDAIA proposa avançar cap a un model comunitari de tutela i atenció a la infància 

  Aldia.cat FEDAIA advoca per avançar cap a un model comunitari d'atenció a la infància 

  ABC FEDAIA pide disminuir el número de niños en los centros de menores 

  La Vanguardia FEDAIA pide disminuir el número de niños en los centros de menores 

  La Vanguardia Catalunya avanza hacia una atención más próxima para la infancia en riesgo 

  Al dia.cat La DGAIA analiltzarà tots els centres de menors per culminar el 2020 la reestructuració

  Social.cat La FEDAIA demana avançar cap a un model d'atenció comunitària per las infants tutelats 

  Vilaweb La FEDAIA proposa avançar cap a un model comunitari d'atenció ala infància

  Flama La FEDAIA proposa avançar cap a un model més obert de tutela i atenció a la infància 

  EcoDiario.es Cataluña avanza hacia una atención más próxima para la infancia en riesgo

   

   

  Seminaris del cicle Tribuna FEDAIA:

  17 de maig de 2017

  SEMINARI 4. "REFLEXIONS SOBRE EL MODEL EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC. BONES PRÀCTIQUES".

  Durant la trobada es va continuar reflexionant sobre l'actual model d'atenció a la infància i l'adolescència en risc per tal de valorar si s'ajusta a les necessitats dels infants i sobre si existeixen altres vies que siguin més adients. Com enfoquem l'atenció en el nou paradigma? La presentació de bones pràctiques enfocades a aquest canvi en l'atenció d'infants i adolescents ens pot proporcionar un full de ruta que ens permeti alimentar el debat i acompanyi a entitats, administració pública i al sector en general en aquesta evolució.

   

  Data i hora: 17 de maig de 2017 de 9:00 a 14.15h

  Programa en català

  Programa en anglès

   

  CV DELS PONENTS:

  PPT DELS PONENTS:

   

  Seminaris realitzats

  3 d'abril de 2017

  SEMINARI 3. "L'ÈTICA EN LA PRÀCTICA PROFESSIONAL EN EL MARC D'UN NOU MODEL D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC"

  L'objectiu d'aquest seminari és reflexionar sobre la importància de la necessitat que tenen les entitats que atenen a la infància i l'adolescència de treballar seguint uns criteris ètics i alhora, ser coneixedors del marc legal, recomanacions i evolució del model d'atenció a la infància per prendre consciència de les reflexions i actualitat que el sector està prioritzant.

   

  Data i hora: 3 d'abril de 2017 de 9:00 a 13:30h.

  Programa en català

   

  PPT DELS PONENTS:

  PPT Pedro Coduras

  PPT Agnès Pàmies

   

  14 de febrer de 2017

  SEMINARI 2. "EVOLUCIÓ EN EL MODEL DE L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN RISC. Transició d'un model d'atenció institucional a comunitari. Marc teòric de referència a Europa"

   

  L'objectiu d'aquest segon seminari és conèixer de primera mà, gràcies al European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care i d'altres institucions europees, quines són les directrius comunes a Europa sobre la transició d'un model d'atenció residencial a un model d'atenció comunitària. Un debat sobre un model extrapolable a les persones amb discapacitat, les persones amb problemes de salut mental i les persones grans a Europa i que cal també referenciar per dur a terme al nostre país.

   

  Presentarem també el toolkit dissenyat per assistir a les autoritats públiques europees involucrades en la implementació de Fons Estructurals europeus (i altres fons pertinents) per prendre decisions que han d'ajudar a millorar les vides de més d'un milió de ciutadans europeus que actualment estan vivint sota la cura institucional. Els fons estructurals tenen el potencial per donar suport al desenvolupament d'aquest canvi de model i al desenvolupament de serveis de suport de qualitat a la família en l'àmbit comunitari

   

  Data i hora: 14 de febrer de 2017 de 9:00 a 14:30h.

   

  Assistència gratuïta. Places limitades. És necessària inscripció, que es pot realitzar en aquest enllaç.

   

  Programa en català

  Programa en castellano

  English program

   

  CV DELS PONENTS:

   

  MATERIAL DE CONSULTA I PPT DELS PONENTS:

  17 de gener de 2017

  SEMINARI 1. "L'atenció a la infància en risc: Una mirada al llarg dels darrers 20 anys a Espanya, Catalunya i Europa"

   

  L'objectiu d'aquest primer seminari és realitzar un recorregut, de la mà d'experts en l'atenció a la infància i l'adolescència en risc, dels últims 20 anys, on es posi de manifest com ha estat l'evolució del sector, de la normativa, de les entitats i dels professionals que es dedican, al costat de la mirada de com ha estat l'evolució en altres països d'Europa. Per entendre i consensuar al màxim on volem portar l'atenció a la infància al nostre país, hem de conèixer la història, conèixer els orígens, d'on venim i què processos i transformacions s'han dut a terme en els últims anys.

   

  Programa en català

  Programa en castellano

  English program

   

  Nota de premsa: FEDAIA proposa avançar cap a un model més obert de tutela i atenció a la infància (17 de gener de 2017)

   

 • Formem part

 • En col·laboració

 • Contacte

  Telèfon

  93 336 72 65

  Email

  fedaia@fedaia.org

  Twitter

  @FEDAIA

  Facebook